اجرای پروژه رنگ آهن آلات ساختمان

پروژه اجرای رنگ آهن آلات ساختمان شامل درب ورودی؛ درب پارکینگ؛ درب انباری و چارچوب های در توسط شرکت طراحان نوین آریا انجام شد.

پروژه مذکور واقع در دهکده المپیک میباشد که چند روز پیش توسط گروه طراحان نوین آریا به انجام رسید.

یک رنگ کامل با رنگ های براق سحر، در این پروژه ابتدا تمامی آهن آلات از چهارچوب گرفته تا درب پارکینگ و انباری سمباده کشی کامل شد.

بعد از این کار تمامی فاصله های دو لبه چهارچوب ها و نا صافی ها همچنین قسمت هایی از درب پارکینگ و ورودی که نیاز به بتونه داشت بتونه کاری کامل (با استفاده از رنگ براق سحر) شد.

بعد از بتونه تمامی سطوح مخصوصا جاهایی که بتونه شده بود با سمباده آهن سمباده کشی و صاف شد.

سپس نوبت به رنگ آمیزی رسید معمولا آهن آلات نیاز به دو دست رنگ آستر و بعد از آن رنگ رویه میباشند.

این کار با رضایت کامل کارفرما تحویل ایشان داده شد.

تاریخ انتشار: 08:00 - 1397/02/25

نظرات بینندگان