انواع ابزارهای مورد نیاز برای رنگ امیزی ساختمان

ابتدایی ترین وسایل مورد نیاز نقاشی ساختمان لیسه و کاردک میباشد که جنسهای متفاوت و سایزهای مختلفی دارند و هر کدام کارایی خاص خود را دارند.

کاردک های کوچک برای تمیزکردن چهارچوب ها و پنجرها کاربرد بیشتری دارد و کاردک های پهن تر برای بتونه کاریهای حجم بالا و ماستیک و لیسه ها هم همینطور قلم وسیله دیگری است که به قول معروف عصای دست نقاش است.

ازقلم موها گرفته که برای رنگ امیزی ابزارهای کوچک استفاده میشود تا قلم های بزرگتر که برای رنگ پلاستیک استفاده میشوند البته از زمانی که غلتک وارد عرصه ی کار نقاشی شد نقش قلم کم رنگ تر و سرعت کاری افزایش زیادی گرفت...

غلتک ها هم به چندین دسته تقسیم میشوند: یک سری از غلتک ها که حجم بیشتری دارند برای رنگ پلاستیک و یک سری برای رنگ روغنی مورد استفاده قرار میگیرد.

همچنین غلتک هایی وجود دارد که برای رنگهای دکوراتیو استفاده میشوند.

نردبان نیز یکی دیگر از وسایل مورد نیاز نقاش است اینها ابزارهای اولیه یک نقاش ساختمان هستند.

تاریخ انتشار: 09:00 - 1397/02/28

نظرات بینندگان