ترکیب رنگ شکلاتی برای ساختمان

رنگ شکلاتی رنگی بسیار جذاب و پر حرارت است که در بیشتر پروژه های نقاشی ساختمان برای ابزارها قاشقی ها و... مورد استفاده قرار میگیرد.

ترکیب رنگها و تولید رنگ شکلاتی

برای ترکیب و ساختن رنگ شکلاتی به رنگهای سفید گل ماشی و قرمز نیاز داریم، رنگ اصلی سفید میباشد یعنی شما هر مقدار رنگ شکلاتی نیاز دارید باید همان مقدار رنگ سفید داشته باشیم. به عنوان مثال اگر 4 کیلو رنگ شکلاتی نیاز داریم باید چهار کیلو رنگ سفید تهیه و برای ترکیب آن تقریبا مقداری گل ماش و مقدار کمی نیز قرمز لازم داریم.

در ابتدا رنگ گل ماشی را با سفید مخلوط نموده سپس کم کم رنگ قرمز را اضافه میکنیم.

کم و زیاد کردن این رنگ ها بستگی به سلیقه شما و نوع رنگی است که در نهایت لازم داریم.

تاریخ انتشار: 08:00 - 1397/06/30

نظرات بینندگان