چگونه بتونه روغنی درست کنیم؟

چگونه بتونه روغنی درست کنیم؟

بهترین بتونه روغنی را یک نقاش حرفه ای و باتجربه میتواند درست کند. برای اینکه مسأله را به قول معروف بازتر کنیم باید بگوییم منظور از یک بتونه روغنی خوب چیست و چه خصوصیاتی دارد؟

در جواب این سوال باید بگوییم یک بتونه روغنی خوب بتونه ای است که هم روان بوده و به راحتی روی سطوح کشیده شود و هم پر کننده و بعد از اجرا محکم باشد.

در اینجا طریقه ساختن یک بتونه روغنی خوب و روان را برای شما توضیح میدهیم.

مواد مورد نیاز برای ساخت بتونه روغنی

  1. رنگ روغنی براق
  2. پودر مل
  3. روغن بتونه
  4. تینر و مقداری آب

البته لیسه و کاردک وسایل ساختن بتونه میباشند، همچنین یک ظرف مانند یک سطل یا یک استانبولی و حتی یک تخته برای ساختن بتونه روغنی نیاز است.

آموزش درست کردن بتونه

برای درست کردن بتونه ابتدا باید مقداری پودر مل، سپس رنگ براق روغن و تینر و آب را اضافه کرد و با کاردک مخلوط میکنیم. لازم به ذکر است مقادیر استفاده از این مواد را نقاش تشخیص میدهد، اگر بتونه شل بود و به قول معروف وا میرفت باید مقداری آب اضافه کنیم.

همانطور که گفته شد بهترین بتونه روغنی را یک نقاش با تجربه به خوبی درست میکند اگر بتونه را برای ماستیک دیوارها درست میکنیم بهتر است از روغن بیشتری استفاده کرده تا روان شده و راحت بر روی دیوار کشیده شود.

تاریخ انتشار: 09:00 - 1397/06/24

نظرات بینندگان