کاربرد رنگها در زندگی ما

کاربرد رنگها در زندگی ما

زندگی انسان شاید از اولین روزهای شکل گیری خود با رنگ گره خورده است و هیچوقت این دو از هم جدا شدنی نیست به نوعی میتوان رنگ را مکمل زندگی روزمره انسان دانست.

این روزها تفکیک خیلی از اشیا یا علائم با رنگ انجام میشود مثلا وقتی پشت چراغ قرمز قرار میگیریم باید منتظر سبز شدن آن باشیم و این یکی از همان نقش هایی است که رنگ در زندگی ما بازی میکند.

وقتی میخواهیم یک وسیله را خریداری کنیم یکی از مهمترین فاکتورهایمان برای خرید رنگ آن وسیله است مثلا اگر قصد خرید یک اتومبیل را داشته باشیم مهمترین مسأله رنگ آن است یا اگر بخواهیم مبل؛ پرده؛ یخچال و... یا هر وسیله دیگری را خریداری کنیم رنگ آن بسیار مهم است.

از رنگها درجاهای بسیار زیادی استفاده میشود مثلا در بیمارستانها در مدارس در علائم ترافیکی و خیلی جاهای دیگر سرآمد همه اینها رنگ کاری ساختمان است که تأثیر مستیم بر روحیه و احساسات انسان دارد با رنگ آمیزی منازل میتوان آرامش را به زندگی خود بخشید و با ترکیب رنگها میتوان زیباییها را چندین برابر کرد.

در سالهای اخیر با توجه به آلودگیهای وحشتناک هوا و دوده گرفتن محیطهای زندگی مانند پارکینگها راه پله اماکن عمومی و... هرچند وقت یکبار نیاز به رنگ آمیزی خواهند داشت.

تاریخ انتشار: 09:00 - 1397/04/16

نظرات بینندگان